Phương thức vận chuyển

 

  • Bưu điện: 3-5 ngày
  • Gửi xe: 1-3 ngày