Các câu hỏi thường gặp

  • Sản phẩm có cam kết 100% an toàn từ nhiên nhiên hay không?
  • Cơ sở nào khẳng định 100% từ thiên nhiên?
  • Nếu sản phẩm không chất lượng như quảng cáo, KH có quyền trả lại hay không? Phí như thế nào?
  • ….